AUTISME SPECTRUM STOORNIS

VANUIT EEN ENERGETISCH/SPIRITUEEL OOGPUNT

 

Ben jij een ouder met een kind dat gediagnosticeerd is met autisme spectrum stoornis of jij hebt het sterke vermoeden dat jouw kind aan vele van de criteria (die op de vorige pagina zijn genoemd) voldoet? Maar weet je ook dat er een hele bijzondere ziel schuilgaat achter die (vaak) afwezige blik? Lees verder over de minder besproken kant van autisme, een kant die zoveel gevoeligheid met zich meebrengt, dat de prikkels van buitenaf vaak ondraaglijk zijn.

 

Sommige mensen geloven dat het brein van een autistisch persoon neurologisch anders is ontwikkeld dan een neurotypisch brein en dat deze kinderen/volwassenen hierdoor begaafd zijn met buitengewone gevoeligheden, zoals helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid of helderwetendheid.

Als autisme ook een boven natuurlijke kant heeft

  • zou het dan zo kunnen zijn dat, omdat een autistisch brein signalen anders verwerkt, de energie dat naar het lichaam wordt gestuurd ook anders is? Dat hun zintuigen scherper zijn?

  • zou het dan zo kunnen zijn, dat deze neurologische verschillen een autistisch persoon in staat stelt om frequenties te ontvangen, die wijzelf niet kunnen zien of waarnemen?

  • zou het dan zo kunnen zijn, dat door deze neurologische verschillen een autistisch persoon een verhoogd besef van (zich)Zelf en een intensievere verbinding met anderen ervaart?

  • zou het dan zo kunnen zijn, dat een autistisch persoon ‘briljant fijngevoelig’ is, zoals William Stillman zegt in zijn boek “Autism and the God connection”?

  • zou het dan zo kunnen zijn, dat autisme geen stoornis is maar een gave?

 

Als jij de ouder bent van een kind met autisme en je hebt het bovenstaande als waarheid ervaren, dan zal je intuïtief ook voelen dat er iets gedaan kan worden (op een ander niveau) om deze kinderen te helpen leren omgaan met deze gaven. Je voelt ook dat er een manier moet bestaan om deze kinderen te leren deze hoge frequenties te channelen, zodat ze de wereld waarin ze leven beter kunnen begrijpen. De spirit/ziel is tenslotte in dit menselijke lichaam geboren en heeft een duidelijke reden om op deze aarde te zijn.

 

Deze zielen zijn in de wereld gekomen met een groter begrip van (en verbinding met) hogere dimensies. Zij vinden het moeilijk en onnatuurlijk om in deze harde wereld zichzelf te zijn en hebben hier hulp bij nodig. Zij zijn in een wereld terechtgekomen die hen (nog) niet begrijpt. Door de wereld wordt er daarom vaak een medisch etiket aangehangen: autisme spectrum stoornis (ASS). Dit is geen kwaadaardigheid, maar vaak een uiting van onwetendheid.

 

Door ons te verbinden met de inherente wijsheid van het lichaam en de intelligentie die binnenin ons leeft en zich ook overal om ons heen begeeft, kan de mind/body/soul verbinding weer hersteld worden. Dit doen wij door het vertrouwen en geloof in een veilige wereld weer te herstellen en door de subtiele energie te aarden met de solide aanwezigheid van dit aards bestaan.

 

Aangezien normale communicatie vaak niet toereikend is, wordt er gebruik gemaakt van hart coherentie. Dit is een natuurkundig verschijnsel, maar gemakshalve kun je zeggen dat de vibratie van LIEFDE coherentie bewerkstelligd. Er wordt dan non-verbaal gecommuniceerd en informatie uitgewisseld. Gevoelens van woede, frustratie, wantrouwen en verwarring kunnen transmuteren en uiteindelijk oplossen. Het autistische kind vindt hierdoor een uitlaatklep.

 

Een kind met autisme heeft invloed op het gehele gezin. Het kan erg stressvol zijn en ook tijdrovend en duur. Het is daarom belangrijk dat je de hulp kiest die bij jou en je kind past. Voor meer informatie over Craniosacraal therapie en ASS, nodig ik je uit om naar https://www.upledger.com/autism/ te gaan.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op.