AUTISME SPECTRUM STOORNIS

VANUIT EEN MEDISCH/FYSIEK OOGPUNT

De meeste mensen die op deze pagina belanden, zullen weten wat Autisme Spectrum Stoornis is. Voor degenen die recentelijk gestart zijn met hun zoektocht hoe ze hun kind het beste kunnen helpen en graag wat meer medische achtergrond willen, volgt hier een beknopte samenvatting. Lees ook hoe Craniosacraal therapie verlichting kan brengen in de fysieke klachten die gepaard gaan met ASS en verbetering van sociaal gedrag teweeg kan brengen.

De DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders), wordt gepubliceerd door de American Psychiatric Association ("APA") en is het handboek dat gebruikt wordt door zorgverleners wereldwijd om psychische stoornissen te diagnosticeren. De APA beschrijft autistisch spectrum stoornis (ASS) als [een groep van] “complexe ontwikkelingsstoornissen die aanhoudende uitdagingen met zich meebrengen in sociale interactie en vaardigheden, in spraak en non-verbale communicatie, in motorische vaardigheden en in herhaalgedrag. De uitwerking van ASS en de mate waarin de symptomen aanwezig zijn verschilt van persoon tot persoon.”

 

Er is geen medische test voor het diagnosticeren van autisme. Een diagnose is gebaseerd op observatie van hoe het kind zich gedraagt en wat het niveau van verbale en non-verbale communicatie is in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd. Volgens  de DSM-5, worden de volgende criteria gebruikt om ASS te diagnosticeren:

  1. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie.

  2. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten.

  3. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd (maar worden soms pas later onderkend).

  4. De verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdens-druk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke levensgebieden.

  5. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij het cognitieve niveau.

 

Ook al zijn deze richtlijnen nuttig, autisme verschilt van persoon tot persoon in de mate en combinatie van voornoemde symptomen. Er is een grote verscheidenheid aan vaardigheden en kenmerken die kinderen met ASS kunnen hebben; geen twee kinderen zijn hetzelfde of gedragen zich hetzelfde. Symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en veranderen vaak na verloop van tijd. Dit vormt voor therapeuten die met deze kinderen werken vaak de grootste uitdaging.

Autisme en Craniosacraal therapie​

Wetenschappers begrijpen niet goed wat ASS veroorzaakt. Echter, Dr. Upledger, de mede-oprichter van het Upledger Instituut en de arts die Craniosacraal therapie heeft ontwikkeld, ontdekte door jarenlange ervaring met het behandelen van ASS en door verschillende wetenschappelijke onderzoeken waarbij hij was betrokken, dat autistische gedragssymptomen gerelateerd zijn aan de beperkte bewegingscapaciteit van de hersenvliezen binnen het Cranio Sacraal Systeem. Door deze restrictie weg te nemen en de stroom van hersenvloeistof in de hersenen en ruggenmerg te bevorderen, kon Dr. Upledger een vermindering (en vaak stilstand) van het zelf-pijnigende of zelf-destructieve gedrag laten zien. Ook werd er een opmerkelijke verbetering in sociale vaardigheden waargenomen en zag hij vaak spontane uitingen van genegenheid . Klik door op de link om het volledige verslag te lezen. ("The Use of CranioSacral Therapy for Autism Spectrum Disorders; Benefits from the viewpoints of Parents, Clients and Therapists,” published in January 2017 in the Journal of Bodywork & Movement Therapies. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.06.006).

 

Ook het artikel van Tad Wanveer in MassageToday (volume 7, issue 7) geeft hierin veel duidelijkheid: https://www.massagetoday.com/articles/13656/Autism-Spectrum-Disorder-How-CranioSacral-Therapy-Can-Help.

 

De technieken van Dr. Upledger kunnen de fysieke aspecten die de ASS symptomen van je kind veroorzaken, verlichten en daarbij verbetering brengen in zijn of haar fysieke klachten en ongemak. Hierdoor zal er een vermindering van angst en ongerustheid worden ervaren, wordt er emotionele stabiliteit bereikt en zal er een verandering plaatsvinden in de sociale omgang en spraak- en motorische vaardigheden van het kind.

 

Craniosacraal therapie werkt ook met de emoties en de stress die deze kinderen ervaren door anders te zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Door met het kind te praten tijdens de sessie, leren de kinderen begrijpen dat de manier waarop zij de wereld zien en ervaren normaal en waardevol is.