top of page
Zoeken

Humility (nederlands)


Het engelse woord 'Humility' is moeilijk te vertalen. In het algemeen wordt het vertaald als nederigheid, maar dat brent vaak het negatieve gevoel van onderdanigheid of onderworpenheid met zich mee en dat is humility niet. Een combinatie van modestie en deemoed komt meer overeen. Van Dale beschrijft modestie als "bescheidenheid, eenvoud en ingetogenheid" en deemoed komt van het woord dee wat dienen betekent. Humility heeft dus ook een element van dienstbaarheid. In deze blog zal ik het engelse woord humility blijven gebruiken, maar vervang dit zelf in gedachten naar het gevoel van bescheidenheid, ingetogenheid en deemoed.


Bijna elke dag kies ik een kaart uit het dek van 'Dagelijkse uitdagingen voor spirituele groei', die gebaseerd is op de leringen van Mata Amritanandamayi Devi (ook bekend als Amma). Twee dagen achter elkaar heb ik een kaart getrokken waarop staat: "Today I practice humility".


Ik heb me afgevraagd waarom ik deze kaart nu tweemaal achter elkaar heb getrokken en wat humility werkelijk betekent.


Toen ik de betekenis van het woord humility begon te overpeinzen, werd me als eerste duidelijk dat: ik geen slachtoffer ben van wat mij overkomt. Met andere woorden, humility komt voort uit het inzicht dat alles wat er in ons leven gebeurt, het resultaat van Karma is. Wat dit betekent is dat ik als enige verantwoordelijk ben voor wat er op dit moment in mijn leven gebeurt. Mijn gedachten, woorden en daden die in het verleden plaatsvonden (in dit leven of in vorige levens) hebben een energieresidu gecreëerd, dat in evenwicht moet worden gebracht in overeenstemming met de Universele Wet van Karma: de Wet van Oorzaak en Gevolg. In het verleden heb ik gecreëerd wat zich in mijn heden presenteert en in het heden creëer ik mijn toekomst. Humility is dus verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten en acties - voor de pijn die je jezelf en anderen hebt aangedaan en wellicht nog steeds aandoet. Humility betekent dat je erkent dat je nog steeds gevangen zit in de cyclus van geboorte en dood als gevolg van eerdere karmische acties en reacties en een gehechtheid aan de illusies van het ego. Humility betekent dat ik begrijp dat de enige manier om Karma te verminderen en geen toekomstig Karma meer te creëren, is door mijn gedachten, woorden en daden te zuiveren in het moment van NU. Dit kan alleen worden gedaan door het regelmatig beoefenen van spirituele oefeningen en meditatie. Door de tijd te nemen om mijn gedachten, woorden en daden te leren herkennen en observeren, zal dit mij helpen de gehechtheden en ego-identificatie los te laten en eenheid te ervaren met alles wat IS.

Verder besefte ik dat ALLES God is. Wij maken deel uit van een complexe realiteit dat ons leven op goddelijke wijze leidt. Met andere woorden, humility komt voort uit het inzicht dat als alles God/Goddelijk is, ieder moment perfect is. Dus ook dit moment bevat alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. Dit betekent dat humility voortkomt uit overgave aan een alwetende energie en intelligentie en uit dankbaarheid voor de perfectie en genade van het huidige moment. Als mens op aarde te mogen incarneren is pure genade, want alleen in deze realiteit kunnen we de dualiteit van licht en donker, goed en slecht, pijn en plezier ervaren. En alleen vanuit dualiteit kunnen we de illusie dat we afgescheiden zijn van elkaar en van de bron ervaren en uiteindelijk terugkeren naar het besef dat we verbonden zijn met de ene bron en weer eenheid ervaren met alles wat IS.


Ten slotte besefte ik dat door humility het hart zich opent voor de Goddelijke Wil. Het afstemmen van mijn wil op de Goddelijke Wil betekent dat ik geen weerstand meer heb tegen datgene wat zich in dit moment aandient, maar zowel de positieve als de negatieve ervaringen accepteer. Ook dit moment kan worden gebruikt om te groeien, transformeren en evolueren. Op dit moment kan ik VERTROUWEN dat ik volledig en 100% gesteund word en onderdeel ben van de onvoorwaardelijke liefde en intelligentie van de Goddelijke Bron. Dit betekent dat humility voortkomt uit het loslaten van de weerstand tegen het huidige moment. Met andere woorden, ontvankelijk zijn voor en accepteren wat zich aandient, in plaats van me te verzetten tegen wat er nu gebeurt en te wensen dat het anders was. Humility betekent dus niet dat je je onderdanig voelt aan iets dat groter is dan jij, omdat je minder waard bent, of erger nog, een zondaar. Humility betekent dat jij weet dat jij je ware Zelf erkent, die één is met de Bron, met alles dat is. Dit is de reden waarom Ramana Maharshi zei: “Als je jeZelf kent, ken je God. Want God is namelijk niemand minder dan jijZelf.”


Uiteindelijk betekent humility voor mij dat ik weet dat ik alles al ben en dat er geen 'ik' is die iets kan doen, de controle over iets heeft of iets kan manifesteren. Humility betekent dat ik weet dat ik tegelijkertijd niets EN alles ben. Humility betekent daarom dat ik eindelijk weet: ik ben God, jij bent God, ALLES is God.


In de Bhagavad Gita verklaart Lord Krishna dat humility de de belangrijkste eigenschap van een heilige is: ‘Je hebt het recht om te werken, maar nooit op de vruchten van je werk… Degene die niet beter weten, werken voor eigen gewin, Arjuna; de wijzen werk echter voor de wereld."

4 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page