top of page

Lief zijn voor jezelf, wat betekent het precies?


Photo door Omer Salom op Unsplash

Spirituele leraren, holistische therapeuten, coaches en healers vertellen ons allemaal dat we lief moeten zijn voor onszelf, maar wat betekent dat precies? Betekent het dat we een warm en geurend bad nemen, ontspannen met een glas wijn, een avondje op de bank zitten met een goed boek of een mooie film, of dat we ons een dag laten vertroetelen in de spa?


Ook al zijn dit misschien dingen die we nodig hebben om op te laden en ook al is het liefdevol naar onszelf als we naar ons lichaam en onze intuïtie luisteren, lief zijn voor onszelf is veel meer. Lief zijn voor onszelf is meer dan een tijdelijke oplossing, die ervoor zorgt dat we ons even beter voelen. Lief zijn voor onszelf is meer dan een sporadische poging om onszelf terug te trekken uit ons drukke leven en ons lichaam en onze geest even de welverdiende rust te geven die het nodig heeft. Lief zijn voor onszelf is meer dan even afstand te nemen van de dagelijkse stress. Lief zijn voor onszelf gaat veel dieper. Het is een proces.


Lief zijn voor onszelf vraagt van ons dat we ons elk moment bewust zijn van onze gedachten en programmeringen. Gedachten zoals: "ik ben niet goed genoeg", "Ik presteer nooit iets”, “Ik schiet altijd tekort", “Ik ben te dik en ik zal nooit iemand vinden", “Ik ben verlegen en mensen denken vast dat ik saai ben” enz. enz. zijn geen liefdevolle gedachten en daarom niet liefdevol naar onszelf toe. Waarom niet? Omdat zij in strijd zijn met wie we werkelijk zijn, namelijk pure, onvoorwaardelijke liefde. Met andere woorden, de vibratie van deze negatieve gedachten en overtuigingen komen niet overeen met onze natuurlijke staat van onvoorwaardelijk liefde en hierdoor ontstaat er een chaotische, incoherente toestand in ons fysieke en emotionele lichaam. Ons lichaam is dan net een orkest waar iedereen vals speelt; er is geen harmonie meer.


Het is dan ook logisch dat negatieve gedachten ons leven en onze gezondheid beïnvloeden. Het is onmogelijk dat mensen, die constant negatief zijn, gelukkig zijn en het voelt vaak niet fijn om bij hen te zijn. De energie die deze negatieve gedachten met zich meebrengt, heeft dus invloed op onze omgeving (en de mensen waar we mee in contact komen), maar ook op onze innerlijke omgeving. Het veroorzaakt ziekte, aandoeningen en pijn.


Wat we ons vaak niet realiseren is dat, wanneer we gevoelens van boosheid, haat, wrok en oordeel hebben naar iemand anders, deze eveneens een chaotische, incoherente staat in ons lichaam en geest veroorzaken. We zijn daarom ook niet lief voor onszelf als we negatief over iemand anders denken. Negatieve gedachten en emoties, zoals bijvoorbeeld iemand veroordelen voor dom of onjuist gedrag, iemand iets lelijks toewensen of hopen dat iemand gestraft wordt voor wat hij/zij gedaan heeft, zijn wellicht te rechtvaardigen vanuit een menselijk en maatschappelijk oogpunt, maar wij zijn zelf uiteindelijk het slachtoffer. Het veroorzaakt in ons eigen lichaam een incoherente staat van zijn, waardoor wij uiteindelijk lijden.


Lief zijn voor onszelf betekent daarom dat we datgene loslaten wat niet liefdevol is, wat negatief, kleinerend en beperkend is en wat tegen onze ware natuur ingaat. Onze ware natuur is pure, onvoorwaardelijke liefde, vergevensgezind en mededogend; het is inclusief en onbaatzuchtig; het is begripvol en wijs en in flow.


Lief zijn voor onszelf vraagt van ons een bewustwording van onze negatieve gedachten, emoties en overtuigingen, zoals hiervoor beschreven, zonder dat we ze wegdrukken of veroordelen en vraagt bovendien dat we ze liefdevol accepteren. Met andere woorden, wanneer we ons bewust worden van onvriendelijke, negatieve gedachten en gedragingen, staan we onszelf toe om zachter te worden: we zien het proces en onze pijn met begrip en mededogen in plaats van onszelf te veroordelen als incompetente mislukkelingen; we vergeven onszelf voor dingen in ons die nog onbewust en onwetend zijn in plaats van onszelf te bestempelen als niet (goed) genoeg; we communiceren vanuit ons hart in plaats van gekwetst uit te vallen naar anderen of onszelf af te sluiten en de ander uit ons leven te bannen; we proberen onze diepste wonden te begrijpen en genezen ze met liefde en geduld in plaats van anderen de schuld te geven van onze pijn. We zoeken de stilte in ons diepste wezen op om de wijsheid te zien die al aanwezig is in plaats van onze realiteit te domineren en manipuleren vanuit onze ego en ons intellect. Kortom, lief zijn voor onszelf is te leven vanuit ons hart.


Dus, als onvriendelijke, harde gedachten, emoties and gedragingen een incoherente vibratie in ons lichaam veroorzaken, waardoor ziekten, aandoeningen en pijn ontstaat en als liefdevolle gedachten coherente vibraties bewerkstelligen, die het lichaam weer in balans en harmonie brengen - naar zijn natuurlijke staat van liefde en perfectie - dan kunnen we hieruit concluderen dat door lief te zijn voor onszelf, wij onszelf genezen.


Door een neutrale ruimte van onvoorwaardelijke liefde te creëren tijdens de behandeling en door een duidelijke intentie te hebben om het lichaam naar een staat van gezondheid en homeostase te brengen, brengt de craniosacraal therapeut het lichaam naar een coherente staat. Dit is de reden waarom je je zo ontspannen en in balans voelt na een behandeling en pijn vaak verminderd of verdwijnt. Veranderingen zullen echter niet blijvend zijn als je naar huis gaat en je jezelf van alles kwalijk blijft nemen, als je je ouders de schuld blijft geven van alle ellende en pijn in je leven en je je blijft irriteren aan je partner omdat de vuilnis niet aan de weg is gezet. Als je het innerlijke werk doet door lief te zijn voor jezelf, zoals hierboven beschreven en je hebt een absoluut vertrouwen dat alles zich zal ontvouwen op een manier die voor jou het beste is (wat overigens het moeilijkste is voor de ego), dan zal de intelligentie en het bewustzijn in jou (en overal om jou heen) ervoor zorgdragen dat al jouw dromen werkelijkheid worden. Zonder enige twijfel!


Om mijn cliënten met een puur en liefdevol hart te kunnen begeleiden op hun reis naar genezing en om mijn beste zelf voor ze te kunnen zijn, zal ikzelf ook mijn onbewuste pijn en overtuigingen moeten opruimen en zal ik ook mijn eigen vibratie moeten verhogen tot een coherente staat van onvoorwaardelijke liefde - naar mezelf toe en naar anderen. Dit doe ik door dagelijks te mediteren. Ik geef mezelf toestemming en tijd om de stilte in mij te vinden, om te observeren wat er naar boven komt en geheeld moet worden, om het daarna de ruimte te geven die het nodig heeft. Het mag er allemaal zijn. Dan verhoog ik mijn vibratie door verheven emoties, zoals liefde, vreugde en dankbaarheid, op te roepen. Ik vergeef mezelf en anderen voor het feit dat we allemaal in ons leven het slachtoffer, de dader en de held zijn geweest omdat ik begrijp dat we allemaal in staat zijn om vanuit een onbewuste pijn te reageren en om ondoordacht te handelen. Ik realiseer me dat we allemaal beslissingen in het leven nemen, waarvan we menen dat die de juiste zijn op dat moment en dat wanneer we beter hadden geweten, we beter zouden hebben gehandeld. Tenslotte heb ik volledig vertrouwen in het proces en weet ik dat ik meer ben dan mijn ego, namelijk puur bewustzijn, die alleen maar liefde en mededogen is en die alleen het beste voor mij wenst. De tijd nemen om elke dag in deze mooie vibraties te zitten, is voor mij een groot onderdeel van lief zijn voor mijzelf.


Ik vindt het ook erg helend om mijzelf te omringen met een gemeenschap van mensen die met hetzelfde bezig is als ik en die me eraan helpt herinneren wie ik wil zijn in deze wereld. Ik ben eerder bij zo'n gemeenschap aangesloten geweest, maar op een bepaald moment kon ik mij niet meer verenigen met de richting die deze gemeenschap koos. Ik zou daarom willen adviseren om op je hoede te blijven voor menselijke (spirituele) ego's en onderbewuste persoonlijke motivaties. Blijf je hart en innerlijke wijsheid toetsen: "Sta ik nog achter de doelen en vibraties van mijn gemeenschap, met andere woorden is het nog puur en wordt mijn ziel hier nog blij van." We weten dat er guru's zijn geweest die bijzondere staten van verlichting hebben bereikt, maar die hun zuiverheid en wijsheid hebben verloren omdat ze zich hebben laten verleiden door de bewondering en verering van hun volgelingen waardoor de ego weer gevoed werd.


Nadat ik bovengenoemde gemeenschap had verlaten, wist ik dat als je de wereld wilt veranderen, dit bij jezelf begint, maar ik realiseerde me ook dat wanneer een groep gelijkgestemden hun krachten bundelt, je meer kunt bereiken. Denk hierbij aan het verschil tussen een zaklamp en een schijnwerper. Dus als ik de vibratie op aarde wil verhogen en mee wil helpen om de wereld te genezen zodat er een verschuiving plaatsvindt, zal ik me moeten aansluiten bij anderen die zich voor hetzelfde willen inzetten.


Zes maanden geleden heb ik eindelijk gevonden waar ik al jaren naar op zoek ben geweest. Ik vond een online 'coherence healing' groep, die geleidt wordt door Cornelius Christopher, die twee jaar geleden een bijzondere ontwaking heeft doorgemaakt waardoor hij geen innerlijke stem (ego) meer heeft en in staat is om direct contact te maken met het hoger bewustzijn (en jouw onderbewustzijn). Cornelius beschrijft coherence healing als: "een interactieve online wellness centrum die vanuit het hart werkt en zich specialiseert in het verhogen van jouw lichaam naar een coherente vibratie, waardoor emotionele negatieve energie, die vastzit in het lichaam, verdwijnt." Deze groep komt bijna dagelijks samen om met elkaar bepaalde activatie meditaties te doen, die hun bewustzijn en vibratie verhogen. Wanneer ons bewustzijn hoger wordt, opent ons hart zich en zullen we hogere vibraties, zoals liefde, vreugde en dankbaarheid ervaren. Met andere woorden, je ervaart je ware staat van zijn. Plotseling zul je herkennen dat je meer bent dan alleen het fysieke lichaam. Deze realisatie is het begin van een ontwakingsproces naar hogere staten van bewustzijn.


Als je meer wilt weten over deze online coherence healing groep of als je ook jouw vibratie wilt verhogen en een ambassadeur voor verandering van bewustzijn wilt zijn, ga dan naar www.coherencehealing.love.


2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page